Điện thoại: 024.37.930.930
vietnamese vietnamese
Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến
Lô I A2, đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Menu

Tuyển dụng

 • Tuyển Nhân viên thí nghiệm

  25/05/2018 - 0 lượt xem
     Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Nhân viên thí nghiệm làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
 • Tuyển Nhân viên an toàn lao động (HSE)

  25/05/2018 - 0 lượt xem
     Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Nhân viên an toàn lao động (HSE) làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
 • Tuyển Kỹ sư cầu đường

  25/05/2018 - 0 lượt xem
     Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 10 vị trí Kỹ sư cầu đường làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
 • Tuyển Kỹ sư trắc địa

  25/05/2018 - 0 lượt xem
     Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Kỹ sư trắc địa làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
 • Tuyển Kỹ thuật hồ sơ thanh toán

  25/05/2018 - 0 lượt xem
     Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 03 vị trí Kỹ thuật hồ sơ thanh toán làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
 • Tuyển Kỹ sư khoan nổ mìn

  25/05/2018 - 0 lượt xem
     Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Kỹ sư khoan, nổ mìn làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Hotline: 024.37.930.930