Điện thoại: 024.37.930.930
vietnamese vietnamese
Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến
Lô I A2, đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Menu

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÀ THANH

 

Hotline: 024.37.930.930