Điện thoại: 024.37.930.930
vietnamese vietnamese
Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến
Lô I A2, đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Menu

Dự án cầu Sơn Du - đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài

DỰ ÁN CẦU SƠN DU

Đoạn nối cầu Nhật Tân - Nội Bài

Khách hàng

   Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trung Chính

   Công ty TNHH MTV xây dựng cầu 75

Nội dung dự án/hợp đồng

   Cung cấp bê tông thương phẩm

Giá trị

   35 tỷ

Thời gian

   2012 - 2013

Địa điểm

   Đông Anh, Sóc Sơn – Hà Nội

Hotline: 024.37.930.930