Điện thoại: 024.37.930.930
vietnamese vietnamese
Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến
Lô I A2, đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Menu

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

DỰ ÁN CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

(Gói thầu EX4)

Khách hàng

   Công ty trách nhiệm hữu hạn Keangnam Enterprises

   Công ty đầu tư và xây dựng Hà Thành

Nội dung dự án/hợp đồng

   Cung cấp và thi công thảm Asphalt

   Cung cấp ống cống và các phụ kiện

Giá trị

   320 tỷ

Thời gian

   2014 - 2015

Địa điểm

   Hải Dương

Hotline: 024.37.930.930