Điện thoại: 024.37.930.930
vietnamese vietnamese
Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến
Lô I A2, đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Menu

Dự án cải tạo và mở rộng tuyến đường Lê Trọng Tấn

DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN

Khách hàng

   Bộ tư lệnh Quân chủng phòng không- không quân

Nội dung dự án/hợp đồng

   Xây dựng, cải tạo và mở rộng tuyến đường Lê Trọng Tấn

   Cung cấp và thi công bê tông Asphalt

   Cung cấp ống cống các loại

Giá trị

   225 tỷ

Thời gian

   2015 - 2016

Địa điểm

   Lê Trọng Tấn- Thanh Xuân- Hà Nội

Hotline: 024.37.930.930